Praotpaol digitaal


Praotpaolen
Hier vindt u de Praotpaolen in PDF-formaat.


Wilt u de Praotpaol gewoon als boekje in de brievenbus ontvangen?
Dat kan.

Een lidmaatschap kost € 5,00 bij automatische incasso. Anders € 6,00.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de redactie:
Ina van Goor, tel. 0528-331551
Agé Koster, tel. 0528-852595 of
Jennita Koster, tel. 0528-277209.

Als u het incassoformulier downloadt, afdrukt en invult, kunt u het daarna inleveren bij Agé Koster, Westerlaan 36, Tiendeveen of bij een van de andere redactieleden.