8 november: dorpsavond in plaats van Smederij-verkiezingen

Geplaatst 5 nov. 2013 09:53 door Het dorp Tiendeveen

8 november: dorpsavond voor het maken van sociale plannen *

 
In het Lopend Vuur van mei j.l. heeft u kunnen lezen dat er binnen De Smederijen voor een nieuwe aanpak van de korte klap is gekozen.
Belangrijkste verschil met voorgaande jaren is dat het accent op sociale activiteiten en projecten is komen te liggen en niet meer op tastbare zaken. Met andere woorden, het accent komt te liggen op projecten en ideeën die speciale groepen, bewoners en buurten dichter bij elkaar brengen, actief maken, samenwerking bevorderen en/of elkaar helpen.
Het aanschaffen van een blijvend iets, als bankje, grasmaaier, buurttent enz. is nu alleen nog mogelijk als ze onderdeel vormen van een sociaal idee.

De initiatiefgroepen begrijpen goed dat het lastig is om “sociale ideeën” vorm te geven en vervolgens uit te voeren. Veel bewoners zullen vragen hebben.
 
Wat betekent nu precies “sociale aanpak”?
Hoe werkt u een leuk idee verder uit?
Wie kunt u daar bij betrekken of met wie kan ik samenwerken.
 
De initiatiefgroepen hebben daarom besloten dit jaar geen verkiezing te houden maar een avond te organiseren om samen te gaan brainstormen over het opzetten van sociale ideeën en projecten die in de dorpen de leefbaarheid bevorderen.
 
Het worden actieve avonden
Het is de bedoeling om er gezellige avonden van te maken met als doel samen ideeën en plannen te smeden. Plannen die in het aankomend jaar uitgewerkt kunnen worden tot mooie sociale projecten voor de dorpen. Het is niet nodig om met ideeën te komen, dit is nu het mooie van deze avonden: leuke ideeën kunnen tijdens deze avonden spontaan ontstaan. Als inwoner van Tiendeveen bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Noteer deze datum dus in uw agenda: 
 

Vrijdag 8 november in het MFC om 19.30 uur.

 
*: bewerking van een bericht op de site van de Smederijen.
 
Comments